Nábor nových členov prebieha počas celého školskeho roku.

Oznamy

  • tréningy v školskom roku 2018/2018 začínajú od 3.9.2018. Zmena miesta a časov tréningov.
  • tréningy v školskom roku 2017/2018 začínajú od 4.9.2017 z technických príčin v hale Mladosť v časoch pondelok od 18:30 do 20:30 a štvrtok od 19:00 do 21:00.
  • Od 2.3.2017 sa vraciame späť do telocvične na ZŠ Tilgnerova
  • tréningy v školskom roku 2015/2016 začínajú od 3.9.2015
  • tréningy v školskom roku 2014/2015 začínajú od 2.9.2014
  • !!! POZOR !!! - zmenili sme bankový účet - 2900595782/8330

Čo je aikidó?

osensei

Aikidó je jedno z najmladších japonských bojových umení. Vytvoril ho v prvej polovici 20. storočia Morihei Uešiba (1883-1969) po dlhoročnom štúdiu starých škôl šermu a boja bez zbraní. To je dôvod, prečo na fyzickej úrovni obsahuje aikidó hody a znehybnenia pripomínajúce džudžucu a tiež prečo sa popri technikách bez zbraní cvičí aj s mečom, palicou či nožom. Aikidó sa nezameriava na údery a kopy, skôr využíva energiu útoku na jeho neutralizáciu. Z toho vyplýva obranný charakter umenia. Samotné techniky sa nevykonávajú staticky, dôraz sa naopak kladie na dynamiku pohybu.

Hoci na prvý pohľad sa aikidó javí ako súbor sebaobranných techník, tento obal skrýva oveľa širšie možnosti – rozvoj vo fyzickej i psychickej oblasti, zdravotnú stránku a aj duchovný vhľad. Takáto pestrá paleta umožňuje každému študentovi nájsť si v aikidó svoju vlastnú cestu. Zakladateľ kládol dôraz na morálne a duchovné aspekty tohto umenia, najmä na rozvoj harmónie a mieru. Slovo aikidó sa často prekladá ako "cesta harmónie" a harmóniu je možné chápať ako súlad so samým sebou, s okolím, s prírodou alebo s vesmírom. A aj keď sa myšlienka mieru v bojovom umení môže zdať paradoxnou, v prípade aikidó je nosným pilierom súčastne technickej aj duchovnej stránky.

O našom dojo

Dojo zahájilo svoju činnosť 1. októbra 2000 pod vedenim Zdenka Reguliho. Základňu cvičiacich tvorili vysokoškoláci, ktorí spolu cvičili už predtým na internátoch v Mlynskej doline. Postupom času začali u nás cvičiť všetky vekové skupiny.